Press Print!, Overgaden Institut for samtidskunst, 6.april – 26.maj 2019

By Malene Hartmann, 2. April 2019

Adressen Overgaden neden Vandet 17 husede et trykkeri, før den blev en kunsthal. Trykkeriet var et familieforetagende, som var gået i arv fra gravør M.W. Ferslews kobbertrykkeri og litografiske anstalt til sønnen J.C. Ferslew og litografen Philip Berendt. De to skabte Centraltrykkeriet, senere C. Ferslew & Co., Kgl. Hof Bog- og Stentrykkeri, som fra slutningen af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet producerede alt fra kommunistiske flyveblade til Carlsberg-etiketterne på tidens ølflasker. Overalt i Overgadens nu fredede arkitektur spores mærker og ”ar” efter trykkerivirksomheden.
Med en kærlig hilsen til Overgadens historie danner arkitekturen ramme for en nutidig præsentation af kunsttryk og grafik.  Udstillingen PRESS PRINT! viser fem aktører baseret i København, der afspejler en diversitet i udtryk fra det traditionelle  analoge håndværk til nye digitale tryk og krydsfeltet derimellem. Den brede vifte af grafiske varianter spænder fra litografier,  serigrafi / silketryk, træsnit, linoleumstryk, kobbertryk, monotypi, digitalprint, risoprint, fotogravure, inkjet
print og UV-print på  glas til kunstnerbøger og tegneseriehæfter. Hvor flere af udstillingens kunstnere arbejder i klassisk forstand indenfor grafikkens dogmer, ’sampler’ andre elementer fra de grafiske discipliner for at eksperimentere med processer og materialitet og nå frem til nye udtryksformer.
En af motivationerne bag udstillingen er at vise, hvordan den grafiske kunstproduktion ofte er båret af sociale aspekter og produktionsfællesskaber. Udstillingens fem aktører fungerer i høj grad som ”hubs”: kunstnerne initierer enten selv samarbejder på tværs af grafiske og æstetiske udtryksformer, eller de inddrager en ’mediator’; en håndværker fra et trykkeværksted eller et bogbinderi, som tillidsfuldt kan hjælpe deres kunstneriske potentiale i nye retninger. I sidstnævnte kategori kan trykkene fremstå som oversættelser eller transformationer fra en kunstnerisk udtryksform til en anden.
Uden et overordnet kuratorisk eller scenografisk greb viser PRESS PRINT! en bred gruppe af kunstnere, der både i kraft af deres alder, køn og etablering i kunstverdenen samt tilknytning til enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, et forlag, et trykkeværksted eller en forening, præsenterer fem forskellige nedslag i den grafiske samtidskunst, som den tager sig ud i dag.
Til udstillingen skabes et større program af workshops, omvisninger, talks og koncerter.
Deltagende kunstnere på udstillingen:
Louise Sidenius/Officin med Marie Kølbæk Iversen; Zven Balslev/Cult Pump med Erik Pontoppidan, Anne Van Der Linden, Andy Bolus  og Peter Larsen; Printer’s Proof med Valerie Collart, Birk Bjørlo, Julie Sass og Erin Lawlor; Danske Grafikere med Jasper Sebastian Stürup, Martin Askholm, Leif Kath, Ole Folmer Hansen, Gay Christensen, Bjarne Werner Sørensen, Anna Lindgren, Helle Frøsig, Ole Sporring, Gitte Bach, Rasmus Danø, Susanne Wellm, Søren Kastalje, Claus Handgaard Jørgensen, Malene Hartmann, Åse Eg Jørgensen, Joen Vedel, Masar Sohail og Hanne Ravn Hermansen; Lars Grenaae.
For yderligere information om udstillinger og events se venligst overgaden.org, facebook.com/ overgaden og følg os på Instagram @overgaden_.

Overgaden – Institut for Samtidskunst
Overgaden neden Vandet 17
DK-1414 København K

Tirsdag – fredag kl.13-17
Lørdag – søndag kl.11-17


Malene Hartmann, uden titel, linoleumstryk, 70 x 100 cm, 2019