Collage et toi

By Malene Hartmann, 30. april 2024

Byens Kro, Møntergade 8, København
24.april – 28.maj 2024
Fernisering onsdag d.24.april kl.17-

Udstillingens ukunstneriske, uakademiske, uinspirerende og ufarverige (men dog ikke helt humorforladte) titel, læner sig op ad nogle for 50’erne tidstypiske amerikanske efemerale film, der med titler som ’you and your parents’, ’you and your friends’ eller ’you and the weather’, havde til sigte at opdrage ungdommen til at passe ind i samfundet, til at lære dem at udfylde de roller, der var udstukket for begge køn og klasser, i en relationel kontekst, som det fremgår af de citerede titler, men med samfundets moralkodeks som ramme eller fællesnævner. Filmene fungerede altså som social vejledning, hvor rammen var en af samfundet vedtaget norm om opførsel og fremtoning, mens man i sit budskab som oftest advokerede for konform og indskrænkende adfærd -særligt i forhold til det unge menneske, der netop befandt sig et sted i livet hvor hun eller han var ekstra modtagelig over for autoritær påvirkning.

I vores samtid, hvor dette filmiske formidlingsformat ikke længere benyttes, er samme hensigt stadig tydelig i pjecer, pamfletter, samt lærings- og selvhjælpsskriverier. Med titler som communication and you, sexual health and you, eller en dansk titel som ’alkohol og dig’ – en vejledning udarbejdet af jehovas vidner – er det tydeligt hvordan menneske og samfund til stadighed hævder en ret til at definere virkeligheden for andre – at gøre krav på en uomtvistelig sandhed selvom den i bund og grund er subjektivt funderet- og med dette som mål, forsøge at ensrette og forme alle andre i et bestemt billede.

Men Collagen! Collagen, i sin form, modsætter sig dette. Collagen er en enfant terrible, Collagen klipper virkeligheden i stykker! Bogstaveligt, metaforisk, symbolsk, fysisk, korporligt, blidt, agressivt, omsorgsfuldt, tilfældigt og velovervejet! Collagen er et visuelt respons på en verden der bombarderer os med indtryk, et konstruktivistisk greb, der på smukkeste socialistiske vis ikke værdisætter dette højere end hint. Collagen omarrangerer verden og byder ind med nye virkeligheder. Collagen er bæredygtig i sit format, u-hierarkisk, skelner ikke mellem predefinerede værdisætninger, fordømmer ikke, men har kun verden, virkeligheden og visionen for øje.

De udstillende kunstnere er:
Anders Brinch / Anika Lori / Anna Fro Vodder / Bank&Rau / Carl Samuelson / Christian Finne / Christian Vind / Claus Carstensen / David Dellagi / Gitte Bach / Gry Bagøien / Hannah Amalie Nielsen / Hartmut Stockter / Javier Tapia / Jesper Fabricius / Jon Stahn / Julie Nord / Lise Nørholm / Malwina Migacz / Malene Hartmann / Majken Schultz / Melou Vanggaard / Mette Winckelmann / Mette Vangsgaard / Mia-Nelle Drøschler / Michael Boelt Fischer/ Mikkel Olaf Eskildsen / Orsolya Bagala / Pernelle Caspersen / Rikke Benborg / Sidse Carstens / Sergei Sviatchenko / Suzette Gemsøe / Tanja Nellemann Kruse / Thea Sikker