Rod i Norden, Kunstcentret Silkeborg Bad, 12.9 – 13.12.2020

By Malene Hartmann, 13. september 2020

Intet har ændret sig, og så dog. Kunstnerne bag den nye udstilling Rod i Norden viser geografisk udsyn, nysgerrighed og generøsitet ved at invitere ligeså sprællevende nordiske kolleger ind i en fælles undersøgelse, hvis fysiske form udgøres af denne udstilling og en tilhørende publikation.
Der var faktisk et før. For snart 12 år siden kiggede kunstnerne Gitte Bach, Vibe Bredahl, Malene Hartmann, Knud Odde og Svend-Allan Sørensen bagud i tid og inddrog kunst af for længst afdøde kunstnere, overfor hvem de har kollegial respekt og finder inspiration til deres bearbejdning af forholdet kultur/natur. Rod i Naturen hed denne første udstilling.Jenny Hampe (US, NO), Elina Länsmann (FI), Anker Mortensen (FO) samt Kent Iwemyr (SE) er inviteret med som gæster på Rod i Norden.
Med den aktuelle undersøgelse er objektivet på natur/kultur mere præcist rettet ud i randzonen, idet kunstnerne deler en særlig interesse for dette terrain vague, som hverken er det ene eller det andet.
Kunstnerne har indbyrdes noteret sig en fælles rod i og interesse for nordisk tungsind, for forskellige ambivalenser i mødet mellem natur og kultur. Flere af dem er tillige optagede af menneskets mere mystiske identitet – sammenfattet i det freudianske begreb ’das Unheimliche’. Tillige træder et perspektiv frem som blandt andet handler om rødder og længsel. Længsel efter at komme ud, væk og hen til et ukendt – men dragende – andet.
Udstillingen ledsages af en bog med samme titel, der viser et fyldigt værkudvalg samt tekster af Iben From, direktør KunstCentret Silkeborg Bad og af forfatter Gitte Broeng.