Philipsens briller, Stablede Kanter på Kastrupgårdsamlingen, 3.september – 1.november 2020

By Malene Hartmann, 3. september 2020

Med udstillingen Philipsens Briller markerer kunstnergruppen Stablede Kanter hundredeåret for kunstneren Theodor Philipsens død, I egne værker, skabt specielt til udstillingen, har de ladet sig inspirere af Philipsens særlige blik og behandling af lys. Særligt som dette kom til udtryk igennem hans arbejder fra Saltholm. 

Udstillings-fællesskabet Stablede kanter har flere fællesprojekter og udstillinger bag sig. De er sammensat af både ældre og yngre kunstnere af begge køn, og deres kunstneriske praksis spænder vidt i forhold til forskellige medier, udtryk og genrer.

Ideen om at bruge kunstneren Theodor Philipsen (1840-1920) som udgangspunkt for en udstilling er primært opstået på baggrund af kunstnergruppens mangeårige fascination af Th. Philipsens værk, og for Kastrupgårdsamlingen som hjemsted for Tårnby Kommunes samling af kunstnerens værker. Hertil var flere sammenfald afgørende for interessen for projektet. Dels udkom Finn Terman Frederiksens store værk; Theodor Philipsen: en traditionsbevidst nyskaber i 2016, og dels udgav Klaus Mønsted Pedersen bogen; Theodor Philipsens Saltholm – en tidsrejse. Begge bøger vagte fornyet interesse omkring Philipsens forhold til Saltholm, ikke mindst lokalt, fordi værkerne i Tårnby Kommunes ejendom er indsamlet med lokalhistorien for øje. Theodor Philipsen tilbragte i alt 37 år på Saltholm, fordelt over forskellige perioder.

Sidst men ikke mindst er 2020 hundredeåret for Th. Philipsens død.  Philipsen var en fornyer i sin egen samtid. Denne fornyelse re-aktualiseres med en samtidskunstudstilling, der trækker tråde tilbage til Theodor Philipsens kunst. Som impressionismens foregangsmand i Danmark var han eksponent for at tilføre maleriet et maksimum af umiddelbarhed. Flere af Philipsens værker tager udgangspunkt i nuets omskiftelighed. I form af uhåndgribelige lys- og farvevirkninger ændrer han vores fokus fra objekt til proces. På mange måder er Philipsens værker porten til det nutidige billedlige udtryk.

Som en del af kunstnergruppens inspiration og research frem mod udstillingen har de besøgt Saltholm flere gange, i øvrigt med Klaus Mønsted som skipper. På den måde ønsker de medvirkende kunstnere i overført betydning, at iføre sig Philipsens briller. Kunstnerens originale briller og hans malerkasse findes i øvrigt i Tårnby Kommunes samling. Brillerne og enkelt udvalgte værker af Theodor Philipsen værker, som i forvejen er deponeret på Kastrupgårdsamlingen samt enkelt indlånte værker vil indgå i udstillingen.  

Stablede Kanter er:
Malene Hartmann
Nina Maria Kleivan
Gay Christensen
Svend Danielsen
Torsten S. Høgh
Espen Brandt-Møller
Peter Stuhr
Gæst: Sten Møller Rasmussen