"Exhibition", pop-up gallery Hurra!, Los Angeles

Exhibition, pop-up gallery Hurra!, Los Angeles, USA 11.januar – 28.februar 2014

By Malene Hartmann, 10. december 2014

En udstilling med: Jakob Fabricius, Sian Kristoffersen, Jon Stahn, Jonas Hvid Søndergaard, Christian Vind, Zven Balslev, Tomas Lagermand Ludme, Gitte Bach, Cecilia Westerberg, Christian Ramsø, Simone Aaberg Kærn, Lisa Strömbeck, Niels Bonde, Telefon til Chefen – Emil Alsbo & Simon Højbo, Rose Eken, Malene Hartmann, Stense Andrea Lind-Valden, Rasmus Rosengaard, Henrik Plenge Jakobsen, Agnete Bertram, Marianne Lipschitz Jørgensen, Marie Edinger Plum, Vibe Bredahl, Evren Tekinoktay, Hanne Louise Nielsen, Christina Hamre, Andreas Schulenburg, Kia Utzon-Frank, Melou Vanggaard, Birgitte Mørk Winter, Astrid Myntekær, Jesper Dyrehauge, Jakob Boeskov, AVPD, Anne Marie Ploug, Ebbe Stub Wittrup, Sophie Hjerl, Marianne Roberts og Emil Salto.

Pop-up gallery Hurra!
1301 Abbot Kinney Blvd, Venice
Los Angeles, USA

www.hurra-hurra.com